TBI

Моля, имайте предвид, че минималните задължителни условия на кредитните компании са: 
Да имате навършени 21 години 
Минимум 6 месеца трудов стаж на постоянен трудов договор и 
Без лоша кредитна история (без просрочени задължения по минали и настоящи кредити).

Сайтът ни предлага възможността да закупите стоки на кредит чрез Ти Би Ай кредит ЕАД.   За целта след като добавите продукти във Вашата количка и продължите към плащане, следва да изберете начини за плащане - На изплащане (TBI). Сумите се отпускат целево за покупка на стоки с цена над 150,00 лв. Клиента получава стоките веднага след като бъде одобрен и подпише необходимите документи:

 

От услугата могат да се възползват физически и юредически лица, които следва да са пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци с регулярни доходи. 

Условия за кандидатстване за целево финансиране на покупки към „Ти Би Ай Кредит” ЕАД 

   1. Изисквания:

    За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи ЕГН като физически лица, а също и юридически лица и ЕТ. Необходимо е само да имат постоянни доходи. 

    2. Условия на кредита:

  •    минимална стойност за финансиране 150 лв.

  •    срок на погасяване – до 36 месеца;

  •    без първоначална вноска;

  •    на равни месечни вноски;    

  3 . Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица: 

  •     Данни от личната карта на Клиента. 

  •     Искане за финансиране /попълва се от консултант в магазина/;

     Клиентът посочва Лице за контакт (лицето за контакт не е поръчител), за предпочитане, от същото домакинство или близък роднина, приятел, колега, като на лицето за контакт са необходими трите имена, вид свързаност с кандидата и телефон за връзка. 

    4. Необходими документи за кандидатстване на юридически лица и ЕТ: 

  •       Копие от Удостоверение за регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията; 

  •       Копие от двете страни на личната карта на собственика /управителя/ или на упълномощено за целта лице; 

  •       Нотариално заверено пълномощно /само в случаите на кандидатстване чрез пълномощник/. В пълномощното трябва изрично да е посочено „ Да послужи пред TBI Credit за сключване на договор за целево финансиране” 

  •       Искане за финансиране /попълва се от консултант в магазина/; 

      Всички копия трябва да са заверени с текст" Вярно с оригинала" и с подпис на Клиента, а когато Клиентите са търговски дружества - и с печат на Клиента. 

    5. Лихвени проценти на оскъпяване за съответните периоди:

    Всички схеми са за погасяване при равни месечни вноски и без първоначална вноска. Клиентите имат право на предсрочно погасяване без да дължат наказателна лихва.

Месечна такса управление на кредита - 0.83 %;

Месечна такса обслужване – 2.80 лв 

За редовни клиенти на Ти Би Ай Кредит ЕАД предоставяме отстъпка в размер на 35 % от лихвата.

Copyright © 2016 JVM Bulgaria. All rights reserved.